توضیحات کامل :

فایل ورد سه سری نمونه سوال درس دانش خانواده و جمعیت، در حجم 4 صفحه قابل ویرایش.

 

بخش از سوالات :
سری اول
1- موارد زیر را تعریف نمایید. 2نمره
الف:طلاق در فقه اسلامی:
ب: مهرالمسمی:
2- مزایا و آثار مثبت ازدواج را بنویسید؟ 5/1 نمره
3- در آیه 187 سوره بقره (هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ) تعبیر لباس در مورد زن و شوهر از
چند نظر قابل توجه می باشد توضیح دهید؟5/1

سری دوم
1- با توجه به آیه شریفه¬ی « وَ مِن آیاتِهِ أَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم أَزوَاجاً لِتَسکُنُوا إِلَیهَا وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّهً وَ رَحمَهً.»(سوره روم آیه 21 ) به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف – آیه مذکور برکدام اصل از اصول ناظر بر روابط اعضاء خانواده تاکید دارد؟
ب - مفهوم آیه را بنویسید.
2- چهار مورد از معیارهای اساسی که اسلام برای انتخاب همسر تاکید دارد را فقط نام ببرید.

سری سوم
1- پیامدها و آسیب های روابط آزاد با جنس مخالف را بنویسید؟(ذکرچهارمورد)
2- سه مورد ازآثار مخرب ارتباط "کلامی نامناسب" بر خانواده را نام ببرید؟
3-با توجه به موارد زیر نوع حقوق و مسئولیت های مالی یا غیر مالی زوجین را مشخص کنید؟
الف: نفقه(.........................) ب: اسکان مشترک(.............................)

و...

 

این فایل با فرمت ورد در 4 صفحه قابل ویرایش برای دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی تهیه شده است.