توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت متدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني

 

درس معماري سازماني بخش پنجم

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 84

متدولوژي - تعاريف

nتعاريف متدولوژي •مجموعه‌اي از روش‌ها، قواعد و اصولي که در يک رشته بکار برده مي‌شوند •راهبردهاي مشخص و مرحله به مرحله براي تکميل يک يا چند مرحله از چرخه حيات توسعه سيستم‌ها هستند qهر متدولوژي، ابزارها و استانداردهاي خاص خود را بر روي يک يا چند مرحله از چرخه حيات توسعه سيستم‌ها اعمال مي‌کند •مجموعه‌اي منسجم از روش‌هاست که بر مبناي مجموعه‌اي از اصول پايه، به همراه قواعدي براي کاربرد آنها، بنا شده‌اند

متدولوژي - اصول

nمبتني بر يک الگوي مفهومياز روند ايجاد و توسعه سيستم •سيستم را به صورت يک مدل ارائه مي‌دهد nداراي يک شماي مدلسازي از جريان ايجاد و توسعه سيستم nاستفاده از مجموعه‌اي از روش‌ها، فنون و ابزارهاي ويژه و مشترک n

 

فهرست مطالب

nمتدولوژي‌ها و طبقه‌بندي‌ آنها

nمتدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني

nمهندسي اطلاعات (Information Engineering)

nبرنامه‌ريزي سيستم‌هاي حرفه (Business System Planning)

nبرنامه‌ريزي معماري سازمانيEnterprise Architecture Planning))

نمونه متدولوژي معماري سازماني n