توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت ابزارهاي معماري سازماني

 

درس معماري سازماني بخش نهم

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 78

مزاياي استفاده از ابزارهاي معماري

nتسهيل مستندسازي •استفاده از ابزار باعث تسهيل فرآيند مستندسازيمي‌شود •بخش عمـده‌اي از هـر نوع كار مدل‌سازي، از جمله معماري سازماني، فرآيند مستندسازي است

nتسهيل مديريت تغيير •اعمال و كنترل تغييرات •كنترل ويرايش‌هاي مختلف •حفظ يکپارچگي مستندات و مدل‌ها پس از انجام تغييرات

nافزايش بهره وري •كارها سريعتر، دقيقتر، گروهي و مطابق با استاندارد پيش مي‌رود • • • • •گول نخوريد، طبق گفته آقاي دمينگ،بهره‌وري الزاماً منجر به كيفيت نمي‌شود •بايد ديد با اين سرعت چه چيزي توليد مي‌شود

فهرست مطالب

nمزاياي استفاده از ابزارهاي مدل سازي و معماري

nمقايسه ابزارهاي مختلف مدل‌سازي معماري

nمعرفي مشخصات و قابليت‌هاي بسته نرم افزاري

SA nارائه‌ نمونه خروجي‌هاي معماري سازماني