توضیحات کامل :

پاورپوینت ازدواج موفق

 

تعريف ساده ازدواج:

ارتباطي قراردادي بين دو انسان از جنس مخالف به منظور رفع نياز های جنسی، عاطفی و اجتماعی است.

 

پیام های تعریف ازدواج موفق و کارکردهای ازدواج

ازدواج یک قرارداد دوطرفه است برای بده بستان نیازهای عاطفی، جنسی و بخشی از نیازهای اجتماعی مثلاً تشکیل خانواده.

ازدواج درمان نیست و با ازدواج معجزه ای اتفاق نمی افتد.

قرار نیست با ازدواج به آرمان هایمان برسیم یا کسی ما را خوشبخت کند.

به واسطه تأمین نیازها در ازدواج بستر رشد و آرامش برای فرد فراهم می شود.

همسر، ما را رشد نمی دهد بلکه خود ما مسئول رشد و سعادت خود هستیم.

 

تعریف ازدواج موفق و کارکردهای ازدواج

ازدواج بواسطه اینکه یک قرارداد است مسئولیت ایجاد می کند.

مامسئول هستیم که نیازهای همسرمان را برآورده کنیم... حتی اگر حال خودمان خوب نباشد.

هدف ازدواج داشتن تکیه گاه نیست بلکه همراهی است؛ قرار نیست به کسی تکیه کنیم بلکه باید همدیگر را همراهی و حمایت کنیم.

 ازدواج مثل کاشت نهال یا تولد یک موجود زنده است که رسیدگی و مراقبت می خواهد. در ازدواج یک رابطه متولد می شود.

 

ازدواج هم یک قرارداد قانونی است یعنی همان شروطی که در دفتر ثبت ازدواج امضا می کنیم و هم قرارداد اخلاقی است یعنی همان قول و قرارهایی که قبل از ازدواج می گذاریم و اخلاقاً مسئول عمل به آن هستیم.

بخش قانونی در همه ازدواج ها تقریبا مشترک است اما بخش اخلاقی خاص دو نفری است که می خواهند با هم ازدواج کنند.

 

 

و در ادامه داریم:


استعاره های مهم ازدواجی

ضرورت آموزش پیش از ازدواج

 قانون طلايي ازدواج

مراحل اصلی ازدواج

آمادگی های مهم برای ازدواج موفق کدامند؟

ابعاد جذابيت

آشنایی

ایفای نقش خواستگاری

موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج

انواع عشق

ویژگی های فرد عاشق

اشخاص پرخطر برای ازدواج؟

ملاک های انتخاب همسر

 

فایل پاورپوینت 72 اسلاید