توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت شیمی عمومی 2

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 366

منبع :انتشارات پیام نور، تهران، 1368.

مترجم :دکتر اعظم رحيمی

طبقه بندی:

§اسیدها مزه‌ای ترش دارند0 §می توانند فلزات فعالی چون روی را حل کنند0 §لیتموس(تورنسل) در تماس با اسیدها قرمز می‌شود0 §

nبازها مزه تلخ ویژه‌ای دارند0 nدر اثر تماس با بازها احساس لیزی می شود0 nبازها موجب آبی شدن رنگ لیتموس می شوند0 nبا بسیاری از نمکهای فلزات واکنش داده ورسوب تولید می‌کنند.

nباید مشخصه ذاتی مشترکی بین اعضای هر طبقه وجود داشته باشد0 nنظر لاوازیه:

لاوازيه اسیدها را مواد حاوی اکسیژن (به معنای تشکیل دهنده اسید) دانست0

nاما هيدروكلريك اسيد اكسيژن ندارد و هيدروژن عنصری است كه در همه اسيدها موجود است .

 

فهرست مطالب

اسیدها و بازها

تعادلهای آبی

الکتروشیمی

شیمی عناصر غیر فلزی

شیمی فلزات 1

شیمی فلزات (2):ترکیبهای کوئوردیناسیون