توضیحات کامل :

پاورپوینت علفهاي هرز

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 69

 

يكي از مشكلاتي كه كشاورزان كشور ما از آن رنج مي برند بحث علفهاي هرز است بطوريكه برابر تازه ترين آمار منتشر بيش از 20٪ محصولات كشاورزي توسط علفهاي هرز از بين مي روند به قسمي كه خسارت ناشي اين گياهان نسبت به زيان ناشي از آفات و بيماريها در كشاورزي بسيار زيادتر است و اين در حالي است كه توليد مواد غذايي در ايران با نياز جامعه به دليل محدوديت هاي كشت و زرع و نيز جمعيت روبه رشد هماهنگ نيست و ما محتاج واردات آن مي باشيم. بنابراين توجه به علم علفهاي هرز كه در چند دهه گذشته پيشرفتهاي چشمگيري در دنيا داشته و هر روز شاهد كشف پديده جديدي در اين رابطه هستيم ضروري است .

فهرست مطالب

nمقدمه

nتعريف علف هرز

nطبقه بندي

nفهرست اسامي تيره ها

n ويژگي علفهاي هرز

nخسارت علفهاي هرز

nسودمندي علفهاي هرز

nعلفهاي هرز با اهميت ايران

منابع