توضیحات کامل :

پاورپوینت طراحی سیستم های تهويه مرغداری

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 75

nبه تعویض هوای درون با هوای بیرون از سالن را تهویه می گویند.

nدر نتیجه متابولیسم، فعالیت های خوردن و نوشیدن، تجزیه فضولات و دستگاه های تولید حرارت در سالن:

Øگرما،

Øرطوبت

Øگازهای مضر

Øگردوخاک و میکروارگانیسم ها

Øسیستم های تهویه برای حفظ کیفیت هوا در هوای سرد و تنظیم درجه حرارت در شرایط هوای گرم طراحی می شود.

Øسیستم های گرمایشی و سرمایشی مکمل های سیستم های تهویه هستند که برای حفظ محیط بهینه در دستیابی به حداکثر عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند.

 

فهرست مطالب

تهویه(Ventilation )

نرخ تهویه (Ventilation rate)

دو وظیفه اصلی تهویه

تهویه طبیعی

تهویه مکانیکی

شیوه های استفاده از سیستم های تهویه با فشار منفی

سیستم های تهویه با فشار منفی
استفاده از سه مكانيسم تهويه

تهویه حداقلی(Minimum ventilation)

برخی از نکات مهم در طراحي تهویه حداقلی

طراحي تهویه حداقلی

سیستم تهویه حداقلی در دو مرحله محاسبه می شود

مسير هدايت هوا به سمت زير تاج سالن

ورودي هاي (inlets)

تهویه انتقالی(Transitional ventilation)

محاسبه تهویه انتقالی

تهويه تونلي(Tunnel ventilation)

محاسبه نیاز هوا در تهويه تونلي

طراحی سطح بالشتک evaporative pads ))مورد نیاز

چند نکته مهم در راه اندازی خنک کننده تبخیری