توضیحات کامل :

پاورپوینت انواع جوش و جوشکاری

 

انواع اتصالات
الف- اتصال موقت: پیچ ومهره، خار و كشو
ب-اتصال نیمه موقت: پرچ، لحیم‌كاری نرم و بعضی از چسب‌ها
ج-اتصال دائم: فرایندهای جوشكاری، لحیم كاری سخت وچسب‌های معدنی و آلی
تعریف جوش
جوش ایده‌آل به محل اتصالی گفته می‌شود كه نتوان آن موضع را از محلهای دیگر فلز اصلی تشخیص داد.
در عمل رسیدن به جوش ایده‌آل مقدور نیست، ولی آنقدر می‌توان خواص اتصال و كیفیت جوش را بالا برد تا اینكه نیازهای صنعتی و تحمل تنش‌ها و بارهای تحمیلی را بتواند تأمین نماید.