توضیحات کامل :

آزمون استخدامی مهندسی مکانیک« قسمت دوم FE2»       

 

مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای (pE):مبانی مهندسی (FE ) 

 این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی مکانیک)« قسمت دوم است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

 

عنوان دروس مواد امتحانی

1 تحلیل و طراحی مکانیک  

2 سینماتیک، دینامیک و ارتعاشات  

3 فرآیند و مواد 

4 اندازهگیری، ابزار دقیق و کنترل  

5 ترمودینامیک و فرآیندهای تبدیل انرژی  

6 مکانیک سیالات و ماشینهای دوار  

7حرارت انتقال 

8 تبرید و تهویه مطبوع 

 

نوع فایل:Pdf

سایز:1.32 MB 

تعداد صفحه:16