توضیحات کامل :

آزمون استخدامی مهندسی عمران« قسمت دوم FE2»       

 

مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای (pE):مبانی مهندسی (FE ) 

 این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی عمران)« قسمت دوم است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

 

عنوان دروس مواد امتحانی

1- سیستمهای هیدرولیک و هیدرولوژیک 

2- مکانیک خاك و فوندانسیون  

3-زیست محیط مهندسی 

4-نقل و حمل 

5-سازه تحلیل 

6-سازه ها طراحی 

7-ساخت مدیریت 

8-- مصالح

9- نقشه برداری

 

نوع فایل:Pdf

سایز:700 KB 

تعداد صفحه:12