توضیحات کامل :

آزمون استخدامی مهندسی معدن « قسمت دوم FE2»       

 

مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای (pE):مبانی مهندسی (FE ) 

 این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی معدن )« قسمت دوم است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

 

عنوان دروس مواد امتحانی

1-استاتیک و مقاومت مصالح  

2-فیزیک شیمی

3-دینامیک 

4-سنگ شناسی ـ کانی شناسی) 1 زمین شناسی )

5- زمین شناسی 2 (زمین شناسی اقتصادی ـ زمینشناسی ساختمانی)  

6- نقشه برداری (عمومی و معدنی)

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.21 MB


تعداد صفحه:12