توضیحات کامل :

آزمون استخدامی مهندسی مواد و متالورژی« قسمت دوم FE2»    

 

مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای (pE):مبانی مهندسی (FE ) 

 این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی مواد و متالورژی« قسمت دوم مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

 

عنوان دروس مواد امتحانی

 

1-مصالح مقاومت 

2-ترمودینامیک 

3-مواد فیزیکی خواص 

4-خوردگی 

5-حرارتی عملیات 

6-ریخته گری 

7-فلزات دادن شکل 

8 -مواد مکانیکی خواص

 

نوع فایل:Pdf

سایز:  1.89 MB

 تعداد صفحه:16