توضیحات کامل :

پاورپوینت طرح معماری 5

 

قسمتی از متن :

فضای مدیریتی :
مجتمع های کمتر از 200 واحد مسکونی 60 متر مربع و بیشتر از آن 100 متر مربع
سالن چند منظوره :
برای 100-200 واحد مسکونی 100 متر مربع و در صورت افزایش بازاء هر واحد 5/ متر مربع
پارکینگ :
30% واحدهای مسکونی
فضای بازی بچه ها :
حداقل 2 متر مربع برای هر واحد مسکونی
انباری :
برابر تعداد واحدها ( حداقل مساحت 2 و حداکثر 5 متر مربع )
مساحت واحدها :
1 خوابه : 55 متر مربع  
2 خوابه : 70 متر مربع
3 خوابه : 80 مترمربع
4 خوابه 90 متر مربع ( 100 متر مربع )

 

فهرست مطالب :

شناخت نیازهای محیط مسکونی

عملکرد و تجهیزات مسکن

فضای مشترک

فضای خصوصی والدین

فضای فرزندان

فضای مهمان

فضای خدماتی

فضای بهداشتی

فضای نگهداری البسه و پوششها

فضای ورودی و خروجی

طراحی و جانمایی مجموعه و تهیه طرح معماری

اقلیم

نتیجه گیری

فضای مدیریتی